Η αναπτυξιακή στρατηγική της ROTORS AIR BUSINESS Ltd, βασίζεται στις βασικές αρχές:

  • Διακριτικότητα: Στις επιθυμίες των ταξιδιών και των επισκεπτών σας.
  • Πολυτέλεια: Έκτακτη πολυτέλεια για όσους απαιτούν το καλύτερο.
  • Προσωπική Υπηρεσία: Σας δίνουμε εξατομικευμένη προσοχή.
  • Λογοδοσία: Τασσόμαστε πίσω από τον λόγο μας και κρατήστε τους εαυτούς μας υπεύθυνους για τις ανάγκες σας.
  • Υποστήριξη των πελατών κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας συνεργασίας μας, μέσω μιας ισχυρής δραστηριότητας μετά την πώληση.
  • Ασφάλεια: Υποστηρίζουμε τα πιο αυστηρά πρότυπα στον κλάδο μας.

Όλες τις στρατηγικές επιλογές της, γίνονται σύμφωνα με τις αξίες της, του Κώδικα Δεοντολογίας και Περιβάλλοντος και του Χάρτη Διαχείρισης Κινδύνων.

Experience a new way of bespoke air charter!